Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Galgo Support Holland zet zich in voor de verwaarloosde en mishandelde Galgo's in Spanje en biedt een helpende hand om hun kwaliteit van leven te verbeteren middels de volgende doelstellingen : 
 
 
1.    Bieden van (financiële) hulp en ondersteuning aan de shelters
       in Spanje                                               
       Voor het behandelen en verzorgen van de opgevangen honden is uiteraard geld nodig.
       Hierbij zijn de shelters volledig afhankelijk van donaties en schenkingen.
       GSH biedt  enerzijds financiële steun door het overmaken van geld voor huisvesting,
       verzorging, operaties, medicatie en andere benodigdheden. Anderzijds worden in
       Nederland allerhande noodzakelijke goederen, zoals voer, riemen, hondenjasjes,
       manden e.d. ingezameld en naar Spanje gebracht.
       Soms worden ook door dierenartsen anti-parasitaire middelen tegen vlooien, teken
       en wormen of andere medische producten zoals pijnstilling etc. geschonken.
 
2.    Plaatsen van galgo's bij adoptiegezinnen in Nederland en België
       GSH biedt op haar website galgo's en andere honden aan ter adoptie.
       Bij geinteresseerden die zich aanmelden wordt een huisbezoek afgelegd om te
       bekijken of hond en baasje goed bij elkaar passen en of de honden een goed thuis
       krijgen. Na plaatsing volgt er nazorg in de vorm van telefonisch contact, e-mail en/of
       bezoekjes.
 
3.    Voorlichting en publicatie                                                                                                                                               
       Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd waar informatie wordt verstrekt en
       voorlichting wordt gegeven over de barre leefomstandigheden van de galgo's in
       Spanje. Er worden folders verspreid en er wordt aandacht gevraagd voor adoptie,
       donaties en andere mogelijke ondersteuning.
 
4.    Protest en petities                                                                                                                       
       GSH realiseert zich terdege, dat om een einde te maken aan de misstanden, meer
       nodig is dan alleen opvang van honden.
       Ondanks de verontwaardiging van iedereen die ermee in aanraking komt, is de 
       enige juiste weg die via de officiële kanalen. Er zijn contacten met locale en Europese
       politiek en overheid waarbij wordt gewezen op de misstanden rondom de galgo's in
       Spanje en brengen we de onnodige wreedheden onder de aandacht. 
       Op diverse bijeenkomsten en presentaties worden handtekeningen verzameld die
       worden aangeboden bij de betreffende instanties.
  
5.    Werven van fondsen
       Op verschillende manieren worden inkomsten gegenereerd die afgezien van de
       kosten die in Nederland gemaakt moeten worden, geheel ten goede komen aan
       de shelter in Spanje. Hierbij moet gedacht worden aan het organiseren van acties,
       wandelingen en bijeenkomsten waarbij spullen worden verkocht, geld wordt
       ingezameld en donateurs geworven.
 
    
       GSH is zich er terdege van bewust dat ook andere kwetsbare honden in Spanje hulp
       hard nodig hebben en wil dan ook die honden helpen. 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: