Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Feiten Europese wet-en regelgeving. (door Ferdy)

Geplaatst door Anja (webmaster) op May 09 2011
Nieuws >>

 

Hoe zit het met de Europese Wet- en Regelgeving?
 
Een stukje geschiedenis:
 
1952:  Oprichting Europese Unie
 
1957:  Verdrag van Rome: Oprichting van de Europese Gemeenschap
           In dit verdrag waren er nog geen afspraken m.b.t. dierenwelzijn vastgelegd
 
1986:  Spanje treedt toe tot de EU
 
1999:  Verdrag van Amsterdam:
           Protocol betreffende de bescherming en welzijn van dieren
 
Voor het eerst in de Europese wetgeving worden dieren beschouwd als wezens die gevoel hebben, pijn kunnen lijden en welzijn kunnen ervaren. Helaas voorziet het verdrag niet in een legale basis voor invoering van wetgeving specifiek voor verbetering van dierenwelzijn. Het protocol laat EU lidstaten vrij om nationale wetgeving in te voeren m.b.t. dierenwelzijn in circussen, bij paarden- en greyhoundraces, jacht met honden en stierenvechten. Mogelike vrijstellingen voor religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed hebben het effect van dit protocol verminderd.
 
2009:  Verdrag van Lissabon
Het protocol m.b.t. bescherming en welzijn van dieren wordt enigszins aangepast en opgenomen als Artikel 13: "EU beleidsmakers moeten dierenwelzijn in acht   nemen". Echter nog slechts zeer alegemene regelgeving waarbij legale basis voor maatregelen m.b.t. dierenwelzijn ontbreekt.
 
Artikel 13: "Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed".
 
Er worden regelmatig conventies opgesteld die echter door de individuele lidstaten moeten worden ondertekend en uitgevoerd. Dit is echter vrijblijvend en niet verplicht.
 
In 2006 is door de EU een actieplan vastgesteld voor de bescherming en het welzijn van dieren.
Naar aanleiding hiervan heeft het Directoraat General Health and Consumer Protection van de Europese Commissie in 2009 een onafhankelijke evaluatie laten maken van het EU beleid m.b.t. dierenwelzijn (EUPAW).
Dit rapport is in December 2010 afgerond (214 pagina's) en hieruit is een tiental aanbevelingen tot verbetering naar voren gekomen. Dit zal als basis dienen voor toekomstige strategie die eind 2011 zal worden gepresenteerd.
 
Waar gaat het mis?
 
1.  Artikel 13 van het verdrag van Lissabon (2009) laat nog ruimte voor het uitoefenen van lokale tradities als stierenvechten en races en jacht met greyhounds
 
2.  Spanje is één van de landen die EU conventie CETS 125 (welzijn van gezelschapsdieren) niet hebben ondertekend (en bovendien, wat is de definitie van een gezelschapsdier?)
 
3.  De meeste Europese wet- en regelgeving heeft betrekking op boerderijdieren en proefdieren.
 
4.  Er is géén Europese wet of conventie m.b.t. welzijn van dieren gebruikt voor jacht of races.
 
5.  De verantwoordelijkheid voor invoering en handhaving van de regelgeving wordt gelegd bij de EU lidstaten zelf.
 
6.  Er staat géén straf op het niet uitvoeren van Europese wet- en regelgeving.
 
7.  Er is (nog) géén Spaanse dierenbescherming.
 
8.  In Spanje zijn er 17 regio's met ieder hun eigen wetten. Deze worden vaak niet nageleefd.
 

 

Wat doet de overheid in Spanje? 
 
In Spanje bestaat de SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), een onderdeel van Guardia Civil (Spaanse Marechaussee).
Deze afdeling natuurbescherming fungeert als een soort milieupolitie en houdt zich voornamelijk bezig met het opsporen van milieudelicten. Sporadisch leest men ook dat de SEPRONA optreedt tegen gevallen van dierenmishandeling.
 
 
Politiek gezien valt dierenwelzijn onder de Spaanse Minister van Milieu, Plattelandsontwikkeling en Zeewezen. In 2008 heeft minister Cristina Narbona plannen gemaakt voor het invoeren van een nationale wet m.b.t. dierenwelzijn.
 
De Spaanse Socialistische Arbeiders Partij (PSOE) werkt aan nationale wetgeving m.b.t. dierenbescherming.
 
Nieuwe wetgeving in Spanje:
 
Een wijziging in Artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht per 22 december 2010 maakt hardere bestraffing van dierenmishandeling mogelijk in Spanje.
 
"Wanneer door welk middel of proces dan ook, ongerechtvaardigde mishandeling van een huisdier of getemd dier, dood of verwonding tot gevolg hebbend wordt veroorzaakt, welke ernstige schade toebrengt aan de gezondheid, zal de eigenaar of mishandelaar worden bestraft met gevangenschap van drie maanden tot een jaar en uitsluiting gedurende één tot drie jaar van de uitoefening van beroep, handel of bedrijf gerelateerd aan dieren".
 
In feite bestaat de wijziging slechts uit het vervangen van het woord "wreedheid" door "mishandeling".  Dit was namelijk een maas in de wet waardoor dierenmishandelaars hun straf ontliepen voor de ergste wreedheden.
 
* Ferdy zal de ontwikkelingen van de Europese Wet- en Regelgeving blijven volgen en verslag hierover doen.

Laatst vernieuwd: May 09 2011 om 8:52 PM

Terug

Commentaren

door Guest op May 09 2011 om 2:41 PM

Bedankt Fer,het was een hele klus om uit te zoeken!

Liefs Ilse.
door Guest op May 09 2011 om 3:19 PM
Dat moet een hele uitzoekerij geweest zijn Ferdy. Chapeau!
Het is zo jammer dat het meestal mis gaat bij de opsporing en vervolging.
Zo ook hier in Nederland. Ik heb mij een beetje verdiept in de APV van gemeente Westvoorne.
Een loslopende hond, o.a. op de openbare weg, binnen de bebouwde kom is verboden.
Regelmatig komt er een viervoeter van een erf af, en probeert jouw netjes aangelijnde hond
te molesteren. Bij eventuele schade weigert de politie vaak een aangifte op te nemen, terwijl
ze hiertoe wel verplicht zijn, uit hoofde van de APV. Er is nog heel veel mis!
Absoluut zinvol om dit te blijven volgen.

Groetjes, Jan Piet
door Guest op May 09 2011 om 9:45 PM
Ferdy dit was wel even een uitzoekerij,maar goed om het allemaal te weten, goed gedaan joh!!!!

Groetjes Gerda en Fred.

Toevoegen commentaar

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: