Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Politiek/wetgeving - Algemeen
 
Historie Europese Unie en dierenwelzijn  
 
1952:  Oprichting van de Europese Unie
 
1957:  Verdrag van Rome: Oprichting van de Europese Gemeenschap. In dit verdrag waren nog geen afspraken m.b.t. dierenwelzijn vastgelegd
 
1958:  Verdrag van Rome: Oprichting van de Europese Gemeenschap. In dit verdrag waren nog geen afspraken m.b.t. dierenwelzijn vastgelegd
 
1999:  Verdrag van Amsterdam: Protocol betreffende de bescherming en welzijn van dieren:
 
 
Voor het eerst in Europese wetgeving worden dieren beschouwd als wezens die gevoel hebben, pijn kunnen lijden en welzijn kunnen ervaren. Helaas voorziet het verdrag niet in een legale basis voor invoering van wetgeving specifiek voor verbetering van dierenwelzijn. Het protocol laat EU lidstaten vrij om nationale wetgeving in te voeren m.b.t. dierenwelzijn in circussen, bij paarden- en greyhound-races, jacht met honden en stierenvechten. Mogelijke vrijstellingen voor religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed hebben het effect van dit protocol verminderd
 
2009:  Verdrag van Lissabon
 
Het protocol m.b.t. bescherming en welzijn van dieren wordt enigszins aangepast en opgenomen als Artikel 13: “EU beleidsmakers moeten dierenwelzijn in acht nemen.”
Echter nog slechts zeer algemene regelgeving waarbij legale basis voor maatregelen m.b.t. dierenwelzijn ontbreekt.
 
Artikel 13:
“Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.”
 
Tijdlijn met daarin de evolutie van de structuur van de Europese Unie
 
 
 
 
In 2006 is door de EU een actieplan vastgesteld voor de bescherming en het welzijn van dieren.
Het actieplan beschrijft de maatregelen die de Commissie tussen 2006 en 2010 wil nemen met het oog op de
bescherming en het welzijn van dieren in de Europese Unie (EU) en de rest van de wereld. Het wil het EU-recht
verduidelijken en voorstellen doen waar het tekortschiet.
 
De Commissie wil de volgende doelstellingen verwezenlijken:

     
    de acties van de EU ter bevordering van het dierenwelzijn duidelijker omschrijven
          zich blijven inzetten voor hoge normen op het gebied van dierenwelzijn
      •   de beschikbare middelen beter coördineren
          onderzoek stimuleren en alternatieven voor dierproeven bevorderen
          borg staan voor een coherent en gecoördineerd EU-beleid ter bevordering van het dierenwelzijn
 
Naar aanleiding van dit actieplan heeft het Directoraat generaal Health and Consumer Protection van de
Europese Commissie in 2009 een onafhankelijke evaluatie laten maken van het EU beleid m.b.t. dierenwelzijn:
Evaluation of the EU Policy on Animal Welfare (EUPAW). Dit rapport is in december 2010 afgerond (216 pagina's)
en hieruit is een tiental aanbevelingen tot verbetering naar voren gekomen. Het dient als basis toekomstige strategie.
 
Inmiddels is er een nieuw actieplan gepubliceerd voor 2011 - 2015
 
 
 
                                      Eu Evaluatie verslag door GHK Consulting / ADAS UK 
 
Invloed op de politiek
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de politiek te benaderen:
 
          Brief of e-mail schrijven aan politieke partij
          Een petitie indienen bij de Tweede kamer
          Contact zoeken met de Europese Commissie
      •   Een klacht indienen bij de Europese Commissie
          Proberen Parlementsleden te bewegen om een schriftelijke verklaring op te stellen
 
Natuurlijk kan men proberen om als particulier of stichting één van deze mogelijkheden te benutten om iets gedaan te krijgen, maar de kans van
slagen is nihil. Politici ontvangen dagelijks talloze brieven en e-mails. De geadresseerde leest ze waarschijnlijk niet eens zelf, maar laat ze beantwoorden door een assistent, als dat überhaupt al gebeurt. Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te antwoorden, een eenling of kleine stichting zal weinig gehoor krijgen.
 
Collectief kan er veel meer bereikt worden aangezien politici dan de mogelijkheid krijgen om in dialoog te gaan met één grote "partij" i.p.v. vele kleine stichtingen. Een reden temeer om de krachten te bundelen en gezamenlijk via overkoepelende organisaties als AFP, ESDAW, Pets in Europe, STARS etc. de politiek te benaderen.
 
     
 
      
  
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: