Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

Europa en dierenwelzijn                                                                              
 
Om vooruitgang te boeken m.b.t. dierenwelzijn in Europa is het belangrijk om te weten welke
organisaties er zijn, hoe de machtsverhoudingen liggen en wie wet- en regelgeving bepaalt.
Er zijn drie groepen te onderscheiden.
 
Binnen Europa zijn er diverse intergouvernementele organisaties, de bekendste zijn de Raad van Europa en de Europese Unie. Binnen deze organisaties zijn er vele instanties en door de vele
Raden en Commissies ziet men al snel door de bomen het bos niet meer.
 
1.  Intergouvernementele organisaties 
 
Binnen Europa zijn er diverse intergouvernementele organisaties, de bekendste zijn de Raad van
Europa en de Europese Unie. Binnen deze organisaties zijn er vele instanties en door de vele
Raden en Commissies ziet men al snel door de bomen het bos niet meer.
 
Een andere belangrijke organisatie is de World organisation for Animal Health, OIE (ontstaan uit Office International des Epizooties). Deze organisatie
met 178 lidstaten is verantwoordelijk voor het verbeteren van de gezondheid van dieren en dierenwelzijn en onderhoudt contacten met 45 andere
 
 
 World Organisation For Animal Heath    
                                                                                                                      Europese overheidsinstellingen
 
De OIE heeft in de“Terrestrial Animal Health Code” een hoofdstuk gewijd aan zwerfdieren.
 
 
De Food and Agricultural Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft diverse rapporten over de
 
Op de site is ook een Dog Population Management Forum.
 
 
2.  Intergroups
 
Intergroups zijn informele, niet parlementaire organisaties, bestaande uit leden van een politieke groep of commissie.
Het doel van Intergroups is het uitwisselen van visie op bepaalde onderwerpen en het bevorderen van contact tussen leden en
bevolking.
 
Een belangrijke Intergroup voor dierenwelzijn is de de European Parliament Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals 
 
Er vinden maandelijkse discussies plaats tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
Het secretariaat wordt verzorgd door de Eurogroup for Animals:
 
    •   25 landen lid plus CIWF, HSI, IFAW & WSPA
    •   Vertegenwoordigt dierenwelzijn organisaties in Europa
    •   Adviseert Raad van Ministers, Europees Parlement en Europese Commissies
     •   Direkteur: Sonja van Tichelen
    
Door de Eurogroup for Animals is de Trans Atlantic Animal Welfare Council (TAWC) opgericht, die de samenwerking
tussen dierenwelzijnsorganisaties in EU en VS moet bevorderen.
 
 
3.  NGO's 
 
Niet-Gouvernementele Organisaties streven een politiek of maatschappelijk doel na. 
Belangrijke kenmerken zijn dat ze onafhankelijk van de overheid en niet commercieel zijn (non-profit).
Hierbij moet gedacht worden aan actiegroepen, belangenorganisaties en bewegingen.
 
Organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn (en dus ook GSH en alle andere bij AFP aangesloten stichtingen) zijn dus NGO's.
      
 
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: