Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
      Dierenwelzijn in Spanje
    
      Dat het slecht gesteld is met dierenwelzijn in Spanje is lang niet bij iedereen bekend.
      Cultuur en traditie spelen er een belangrijke rol, maar b.v. van stierenvechten weet men niet, dat deze dieren soms
      vooraf worden gedrogeerd en de ogen worden ingesmeerd met een prikkelend mengsel.
      Zwerfhonden en katten ziet men wel als men naar Spanje op vakantie gaat, maar van de mishandeling van Galgo's,
      Podenco's en andere jachthonden heeft men veelal niet gehoord.

 

 
 
In Spanje worden honden voornamelijk gebruikt voor:

      Jacht op klein wild
•      Hondenraces
      Hare Coursing (hazenjacht)
      Hondengevechten 
 
Vooral de Galgo's en de Podenco's hebben zwaar te lijden onder een eeuwenoude "traditie", waarbij
de honden na het jachtseizoen (september tot februari) worden mishandeld en op gruwelijke wijze
afgemaakt. 
 
Ze worden in Spanje door galguero's (jagers) en gitano's (Roma zigeuners) op grote schaal gefokt en gebruikt voor de jacht, races en coursing.
Een derde van de pups wordt gebruikt, de rest wordt gedumpt of gedood. De leefomstandigheden zijn veelal erbarmelijk. Ze worden gehouden in donkere hokken, kooien, of aan een ketting en krijgen soms niet meer te eten dan een stuk brood.
 
 
Hondenraces                                                                                                                                                                             Hare Coursing                                     
      
      Als ze niet meer voldoen of niet meer goed genoeg
      presteren worden ze na het jachtseizoen in grote
      getale op "traditionele wijze" vermoord,
      bijvoorbeeld opgehangen met een touw om hun
      nek aan een boom of hek, zodanig dat ze met de
      achterpoten nog de grond raken ("piano spelen")
      en na uitputting een gruwelijke, langzame dood
      sterven. Ook worden ze met benzine overgoten en
      in brand gestoken of achter een auto aangesleept.
      "Hoe meer de hond lijdt, des te beter wordt de
      volgende hond". 
 
 
 
Honden die geluk hebben worden gewoon gedumpt. Als ze als straathonden niet worden aangereden en/of van honger sterven worden ze soms gevangen en naar een asiel gebracht.                                   
 
Gelukkig zijn er steeds meer jagers die hun afgedankte honden naar een asiel brengen, maar vaak eindigen ze ook in dodingstations, waar ze na enkele dagen worden vergast in kleine, veel te volle containers, doodgeslagen, of geïnjecteerd met één of ander illegaal middel, waardoor ze verlamd raken en stikken.   
 
                                                                           
Wetgeving
 
17 autonome regio's in Spanje                                                                                                                                                                               Het lot van de Galgo in Spanje
     
      Er is de nodige wetgeving, maar naleving en controle laten te
      wensen over en sancties blijven uit.
 
      In Spanje zijn er 17 autonome regio's en 2 autonome steden
      verdeeld in 52 provincies.
      Er is nationale wetgeving, maar iedere regio heeft weer zijn
      eigen regels.
 
      In het Spaanse Wetboek van Strafrecht is Artikel 337 gewijd aan
      gezelschapsdieren. Een wijziging per 22 december 2010 maakt
      hardere bestraffing van dierenmishandeling mogelijk in Spanje.
 
      Artikel 337:
      "Wanneer door welk middel of proces dan ook, ongerecht-
      vaardigde mishandeling van een huisdier of getemd dier, dood 
      of verwonding tot gevolg hebbend wordt veroorzaakt, welke
      ernstige schade toebrengt aan de gezondheid, zal de eigenaar of 
                                                                                                  
mishandelaar worden bestraft met gevangenschap van drie maanden tot een jaar en uitsluiting gedurende één tot drie jaar van de uitoefening van beroep, handel of bedrijf gerelateerd aan dieren".                                                 
  
In feite bestaat de wijziging slechts uit het vervangen van het woord "wreedheid" door "mishandeling". Dit was namelijk een maas in de wet waardoor dierenmishandelaars hun straf ontliepen voor de ergste wreedheden.
 
 
 
      In Spanje bestaat de SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), een onderdeel van Guardia
      Civil (Spaanse Marechaussee).     
      Deze afdeling natuurbescherming fungeert als een soort milieupolitie en houdt zich voornamelijk
      bezig met het opsporen van milieudelicten.
      Sporadisch leest men ook berichten dat de SEPRONA optreedt tegen gevallen
      van dierenmishandeling.
 
      Veel zwerfhonden worden opgevangen door de talloze asiels in Spanje. Mede om vooral ook
      bloedtesten te kunnen uitvoeren worden ze tijdelijk ondergebracht in dog-hotels. Dat klinkt erg luxe,
      maar is veelal niet meer dan een betonnen hok waarvoor asiels ook nog 6 euro per dag per hond
      moeten betalen. Als de asiels vol zitten moeten de honden daar voor langere tijd blijven.
 
 
 
 
Perrera's (dodingstations) zouden door de overheid opgezette en gecontroleerde voorzieningen moeten zijn, waar honden op enigszins "humane" wijze worden gedood. Veelal zijn het echter bestaande kennels en "zogenaamde" asiels, die door de gemeente betaald, maar niet gecontroleerd worden.
Er worden vaak illegale dodingsmethodes gebruikt, waarbij de honden niet eerst een verdoving krijgen, maar levend in een zak gestopt en verbrand worden.
Soms worden ze geïnjecteerd met Mioflex, waardoor ze verlamd raken en stikken. Dit alles om kosten te besparen.
Dodingstations worden meestal niet permanent beheerd en slecht beveiligd, waardoor honden worden gestolen, die dan vermoedelijk worden gebruikt voor de fok, hondengevechten of gewoon worden mishandeld en gedood.
 Dit gebeurt soms ook bij asiels, omdat de financiële middelen voor een goede beveiliging ontbreken.
 
Ook de trainingsmethoden voor jachthonden zijn veelal dieronvriendelijk. Ze worden vóór of achter een auto gebonden en móeten lopen. Deze methode was tot voor kort strafbaar, maar is in Andalusië nu gelegaliseerd.
 
In Valencia wil men de wet aangaande zwerfdieren aanpassen, zodat ophalen en huisvesten van in de steek gelaten dieren in private commerciële handen komt.
De FEDENVA (Federation Dierenbescherming Valencia) heeft hiertegen geprotesteerd.
 
Successen worden in Spanje meestal behaald door burgerinitiatieven. Mensen en organisaties die opkomen voor dieren gaan de straat op om te protesteren. In plaats van geld worden handtekeningen ingezameld. Het benodigd aantal handtekeningen om iets op de politieke agenda te krijgen verschilt per regio.
Alléén echte handtekeningen (géén digitale, met vermelding van paspoortnummer) zijn geldig. Dergelijke acties moeten dus via de lokale bevolking georganiseerd worden en niet vanuit het buitenland.
 
 
Politiek
 
Dierenwelzijn valt onder de Spaanse Minister van Milieu, Plattelandsontwikkeling en Zeewezen.
In 2008 heeft minister Cristina Narbona plannen gemaakt voor het invoeren van een nationale wet m.b.t. dierenwelzijn. Tot op heden is er ondanks vele protesten helaas nog steeds geen nationale dierenbeschermingswet.
Op de website van The Bright Eyes Society wordt e.e.a. uitgelegd. 
 
                                                                             
 
 
 
De PSOE (Spaanse Socialistische Arbeiders Partij), welke momenteel deel uitmaakt van de huidige regering Zapatero, werkt aan een nationale    dierenbeschermingswet.  
 
 
 
 
De PACMA (Spaanse Partij voor de Dieren) zal deelnemen aan de komende verkiezing op 20 november. 
 
 
NGO's
 
 
 
Naast de vele asiels zijn er in Spanje vele Niet Gouvernementele Organisaties die opkomen voor dierenwelzijn.
Collectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal is een collectief van 32 dierenwelzijnsorganisaties in Spanje.
Er zijn vijf afdelingen in Andalusië (Cadiz, Huelva, Malaga, Granada en Sevilla).
 
 
 
 
Centro legal is een non-profit organisatie van advocaten, die zich inzetten voor dierenwelzijn.
Daliel Dorado is een advocaat, die in de regio Madrid dierenbescherminsorganisaties bijstaat.
 
 
 
Defensa Animal Rescue is voornamelijk actief rondom Barcelona en streeft ernaar om de eerste Spaanse dierenbescherming te worden.
 
Equanimal zet zich wereldwijd in voor dierenwelzijn, maar ook voor zwerfhonden.
 
 
 
 
Foundation for Adoption, Sponsorship and Animal Defence is onderdeel van de WSPA en komt op voor dierenwelzijn in Spanje.
Op hun website is de diverse nationale en regionale wetgeving terug te vinden.
 
Huellas Cantabria is actief in Cantabrië (Noord-Spanje)
 
Iniciativa Popular para Cambiar el Código Penal zet zich vooral in om:
 
•      het Spaanse Wetboek van Strafrecht aan te scherpen m.b.t. dierenmishandeling.
•      Spanje het Europese Verdrag voor de bescherming van dieren (CETS 125) te laten ondertekenen.
 
Op de site zijn vele contacten van dierenbeschermingsorganisaties te vinden.
 
Scooby Medina is één van de grootste shelters in Spanje en tevens educatief centrum.
Zij hebben samen met WSPA een groot onderzoek gedaan naar de misstanden met Galgo's.
 
 
 
 
WSPA heeft kantoren over de hele wereld.
 
 
 
 
 Yoquiero Galgos richt zich speciaal op Galgo's.
 
 
Bekende Spanjaarden
 
In Spanje zijn ook diverse bekendheden die zich inzetten tegen dierenmishandeling:
Mariano Alamedo (acteur)
Sandra Barneda ( journalist/TV presentatrice)
Rocio Madrid (actrice/TV presentatrice)
Monica Naranjo (zangeres)
Malu (zangeres)
 
 
Het is zinloos om als individu of stichting de Spaanse overheid te benaderen met e-mails of (digitale) petities.
Het succes ligt in het collectief optreden en wel via de lokale Spaanse organisaties. Daarom is AFP Spanje momenteel in oprichting, met Spaanse vrijwilligers, die de cultuur kennen.
De krachten kunnen dan in het land zelf gebundeld worden en de kans op succes is vele malen groter.

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: