Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
        Animal Foundation Platform is een onafhankelijk platform voor alle organisaties en stichtingen die actief zijn
        voor  en met zwerfdieren. Wij doen dit door fondsenwerving, het opzetten van gezamelijke projecten, het
        geven van educatie, het uitvoeren van neutralisatieprojecten (sterilisatie en castratie) en het sturen van
        medische artikelen naar asielen en stichtingen.
 
 
  
  
         
       
 
 
        Stichting Dierensteun "La Vida" richt zich op de oudere hond en de hond met een beperking. Ook jongere
        honden komen bij ons aan bod maar voorshands staan de senioren en de dieren met een beperking
        vooraan omdat deze doelgroep ons inziens de groep is die het minste kans maakt op een eigen plekje.
        We willen er voor helpen zorg dragen dat ze op een waardige manier kunnen leven en indien
        mogelijk ook laten adopteren.
 
 
 
 
 
 
 
        Stichting Esperanza Hoop voor Honden stelt zich ten doel:
         -   Het organiseren van projecten, die het doel van de stichting dienen.
         -   Het bieden van financiële, persoonlijke en materiele hulp aan dierenasiels
         -   Publiciteit t.b.v. de asielhonden met als doel meer honden een nieuw thuis te geven, eventueel in
              Nederland.
         -   Waar mogelijk dieren in nood helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden e.a. 
         -   Bevorderen dat men katten en honden laat steriliseren/castreren.
         -   Publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen.
 
         Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Sponsorgelden worden verworven uit
         donaties en activiteiten. Bestuursleden genieten geen enkele vergoeding voor hun kosten en
         werkzaamheden. 
 
  
  

        Doelstellingen van Stichting Dierennood:
        1.  Het helpen van dieren-in-nood waar ook ter wereld. Dit willen wij vooral bereiken door bestaande
        organisaties in binnen- en buitenland te ondersteunen die zich al inzetten voor dieren. Dit door het
        aanreiken van (gemeenschappelijke) mogelijkheden waardoor kosten, tijd en mankracht kunnen
        worden bespaard.
        2.  Daarnaast willen wij ook kleinschalige en goed geselecteerde dieren-projecten rechtstreeks
        ondersteunen, op het gebied van educatie, sterilisaties en adopties.
        3.  Het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bestaande stichtingen en andere
        organisaties op het gebied van dierenwelzijn. Nationaal en internationaal.
        4.  Voorlichting te geven aan particulieren bij hulp aan dieren in het buitenland.
 
 
  
  
        Galgovrienden zijn helpende handen voor dieren in nood.
        Zij zamelen voer in, staan op rommelmarkten en helpen waar het
        nodig is.
               
  
 
        Abandoned Pets Foundation is een non-profit organisatie die zich inzet voor dierenhulp in
        Nederland en Buitenland. Dit houdt in een organisatie zonder winstoogmerk. De kosten die
        in rekening worden gebracht voor de dieren zijn algemene kosten ter dekking van o.a
        dierenartskosten, reiskosten, aanschaffen van noodzakelijke goederen die niet gratis
        verkregen kunnen worden, financële steun aan buitenlandse asiels die wij in het kader van
        onze projecten gaan helpen etc. Aan het eind van het jaar zullen wij ook een jaarverslag
        hiervan presenteren. 
    
                             
                                                   
        Podenco, Galgo, Greyhound is een website van Judy Kleinbongardt met informatie en actuele
        nieuwtjes over Podenco's en Spaanse windhonden
 
 
 
         
          Stichting My Martin is gewijd aan herplaatsen van dieren uit Rusland.
          Het doel van de Stichting is het helpen van zwerfdieren uit Rusland, meer specifiek Moskou.
          Meestal bestaat die hulp uit het zoeken en vinden van een eigenaar die van dit tweedehands dier een 
          eersteklas vriend wil maken. Soms bestaat die hulp uit veterinaire zorg, en soms door bijvoorbeeld te
          helpen bij transport binnen Nederland. 
 
                  
 

 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: