Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
 
Leishmania is een ziekte die door zandvliegjes wordt overgebracht en (nog) alleen maar rondom de Middellandse Zee en zuidelijker voorkomt. Het is
een ziekte waar een hond meestal niet meer vanaf komt maar goed te behandelen is met o.a. Allopurinol. Preventie is gebaseerd op voorkomen van
steken door zandvliegjes en dat kan met behulp van de Scalibor tekenband.
 
Wat is Leishmaniose? 
 
Leishmania bij de hond wordt veroorzaakt door de eencellig parasiet (protozo) Leishmania Donovani.
Deze parasiet wordt overgebracht door de zandvlieg, die voorkomt in landen rond de Middellandse Zee.
De parasiet nestelt zich in de rode bloedcellen en richt deze te gronde. De zandvlieg die de Leishmania
protozo bevat, houdt zich overdag verscholen, maar rond zonsondergang komen zij te voorschijn. De hond
wordt gebeten en de Leishmania komt in het bloed van de hond terecht.
 
De zandvlieg komt nog niet  in Nederland voor. Echter; gezien de toename van vroeger (sub)tropische
aandoeningen zoals hartworm en Babesiose, is het zeer waarschijnlijk dat dat niet al te lang op zich zal laten wachten.  Het probleem van de aandoening is dat het ziektebeeld en het verloop van hond tot hond zeer kan verschillen. Sommige honden krijgen de ziekte heel kort na de infectie, bij anderen is het hun hele leven aanwezig, zonder ooit klachten te hebben. De parasiet kan zich inkapselen in milt lever, maar ook in beenmerg en/of lymfeklieren. Op zo’n moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door een test. Maanden tot jaren later kan de ziekte "wakker " worden en gaat de hond pas symptomen vertonen.
 
 
 
 
      
       Of en wanneer de ziekte actief wordt hangt af van de individuele afweer van de hond. 
       Alle honden in het Middellandse Zeegebied worden vroeg in hun leven door de
       zandvlieg gestoken en zullen afweerstoffen bij zich dragen. De ziekte kan dan na
       enkele weken tot jaren (zeven jaar of langer) tot uiting komen. Het treft dan vooral
       honden met een zeer laag immuunsysteem. Ook al is de hond getest en negatief
       bevonden is, wil dat niet zeggen dat de hond niet jaren later - tot 7 jaar - alsnog de
       ziekte kan krijgen.
       
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de symptomen van een hond met Leishmania?
Leishmaniose is een van de moeilijkste ziektes om te herkennen aan de hand van symptomen omdat het zo'n divers ziektebeeld kan hebben. Bovendien kan de hond drager zijn (positief) zonder ooit ziek te worden. Als de ziekte eenmaal in de hond zit, kan het zich gaan kapselen in de organen: bij voorkeur in de milt of lever, maar ook in het beenmerg of de lymfeklieren. Je merkt hier niets van en de hond hoeft verder niet ziek te worden. Op dit moment is de ziekte dan ook niet aan te tonen door een test. Maanden tot jaren later kan de ziekte 'wakker' worden en gaat de hond pas symptomen vertonen.  

Ook al is de hond in Spanje getest, en negatief bevonden, dan wil dat dus niet zeggen dat de hond niet jaren later alsnog de ziekte kan krijgen. De test geeft dan alleen aan dat de ziekte op dat moment niet actief is. Dus: heeft de hond de ziekte wel, maar is die in slaaptoestand aanwezig, dan geeft de test een negatieve uitslag. Als de ziekte actief wordt, kun je nogmaals testen en zal hij positief zijn. 

Bij twijfel is het dus altijd aan te raden een bloedtest te doen. En ook al geeft deze negatief aan en blijven de klachten, laat dan een andere test uitvoeren. LM is soms moeilijk in het bloed aan te tonen.

Leishmaniose uit zich op verschillende manieren. Let wel op, het kan zijn dat de
hond maar weinig symptomen laat zien, of misschien wel heel andere dan hier staan. Dat is en blijft het moeilijke van Leishmaniose.

Hieronder de meest voorkomende symptomen:


Algehele toestand van de hond:
•   Geleidelijk toenemende lusteloosheid
   Gewichtsverlies, ook al eet de hond goed
   Bewegingsproblemen, wisselende kreupelheid
   Koorts 
   Slaapzucht
   Gewrichtsaandoeningen
 
Uiterlijke symptomen:
   Schilfering van de huid gepaard gaande met kaalheid, vooral rond de ogen en op de oorranden
    (bij de ogen spreekt men wel eens van een bril)
   Korsten en kloven aan neusspiegel, oren en voetzooltjes
   Afwijkingen aan de nagels, snelgroeiend of erg dik/hard, vaak hol van binnen en afbrokkelend
   Zweren aan de huid en slijmvliezen 
   Neusbloedingen
   Rode, geïrriteerde huid
   Bleke slijmvliezen
   Blauwe plekken  
 
   
 
Niet zichtbare symptomen:
   Vergrote lymfeknopen
   Vergrote lever/milt
   Chronische darmvliesontsteking (braken en diarree)
•   Nierinsufficiëntie (grootste doodsoorzaak van LM)
 
Bloed:
•   Totaalserum: vrijwel altijd verhoogd
   Albuminegehalte: vaak verlaagd
   Hematocrietwaarde: vaak verlaagd
   Leukocyten: meestal normaal
   Ureum- en kreatininegehaltes: verhoogd (in laat stadium).
 
In een gevorderd stadium zullen ook de lever- en nierfunctie evenals het bloed zelf slechter worden. Kortom, een heel scala van symptomen.

Testen
Niet alleen de symptomen zijn een wat ingewikkeld verhaal, over de bloedtesten bestaat ook
veel onduidelijkheid. Dit omdat er meerdere testen mogelijk zijn. Afhankelijk van de staat van de hond kiest men voor de ene, de andere of een combinatie van beide. We bespreken hier 4 testen:

PCR
Een test genaamd PCR (Polymerase Chain Reaction) spoort DNA-ketens van de parasiet op.
Een hond die drager is maar niet ziek, kan zo ontdekt worden omdat de PCR-test redelijk zeker kan vaststellen of de hond positief of negatief is. Er is geen ander resultaat mogelijk. Maar, deze test geeft niet aan of de
ziekte actief is of niet. Bij een hond zonder waarneembare symptomen, waarover twijfel bestaat of omdat je gewoon gerust wilt zijn en wilt weten of de hond wel of niet Leishmaniose-parasieten in zijn lijf heeft, is dit de aangewezen test. Een PCR-test kan gedaan worden op bloed (niet erg betrouwbaar), en op
DNA. De DNA-test wordt meestal gedaan op beenmerg uit de rib of de heup van de hond of uit de lymfeknopen. Deze test biedt bijna 100% betrouwbaarheid.

• IFI
IFI (Immuno Fluorescentie afweerstoffentest) is een nuttige test. Deze test geeft de hoeveelheid
afweerstoffen tegen de parasiet aan. Hierdoor komt men te weten in hoeverre de ziekte actief is. Echter, indien de ziekte niet actief is, zijn er onvoldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig om door deze test waargenomen te worden. Hierdoor zal een hond die wel drager is maar waarbij de ziekte in sluimertoestand verkeert, een negatieve uitslag geven. M.a.w., je weet dan niet of je hond wel of niet drager is.

Bovenstaande houdt in dat bij een hond met één of meerdere verdachte symptomen beter een IFI gedaan kan worden en bij een hond zonder symptomen beter een PCR. Geeft een hond positief op de PCR dan dient er nog een IFI gedaan te worden om te bezien in welk stadium de ziekte zich bevindt.
 
ELISA
Deze test biedt een betrouwbaarheid van 80-100%, maar kan in de vroege fase van de ziekte vals negatieve uitslagen geven. Bij twijfel: na een aantal weken hertesten. We raden aan om een hond waarvan het vermoeden bestaat dat die besmet is met de Leishmania-parasiet ook te testen op Ehrlichia.
Ook dat kan met een Elisa-test.

• DAT
DAT (Direct Agglutination Test) is een test op antilichamen in het bloed en kan - net als de Elisa - in
een beginstadium vals negatieve uitslagen geven. Ook hier het advies om na een paar weken opnieuw te testen. Agglutinatie (samenklontering) van antilichamen in het bloed kan overigens ook na een actieve fase van de ziekte nog een tijd in het bloed te zien zijn.Op grond van deze test is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen een actief ziektebeeld en een besmetting in het verleden.
 
Behandeling
Als bij de hond Leishmaniose is aangetoond, is het belangrijk om zo snel mogelijk met de behandeling te beginnen. Om voor een passende behandeling te kunnen kiezen, is een bepaling van de nier- en leverwaarden d.m.v. aanvullend bloedonderzoek van essentieel belang. In principe is de hond goed te
behandelen. Toch zijn er honden die aan deze ziekte overlijden.
 
1.  Glucantime® - injecties 20-30 dgn.
     Over Glucantime bestaan veel twijfels, het zou een zware belasting zijn voor het lichaam. Dit kán waar zijn, maar heeft  veel te maken met de dosering en
     wijze van toedienen. Wanneer men kiest voor een hoge dosering die in een spier of direct in een ader wordt gespoten, kan het inderdaad problemen geven.
     Maar als het in lage dosering en onderhuids wordt toegediend, geeft het vrijwel nooit problemen, behalve bij honden waarbij de lever- en nierfunctie te
     slecht is. Zolang de gesteldheid van de hond het toestaat, is het meer dan raadzaam om te kiezen voor de combinatie van Glucantime® en allopurinol®.
2.  Allopurinol®
     Samen met de Glucantime®-injectiekuur van maximaal 30 dagen en daarna nog 5 maanden wordt de hond behandeld met Allopurinol®. Allopurinol®
     verslechtert de leefomstandigheden voor de parasiet in het bloed. Allopurinol® doodt de parasieten niet, het zorgt ervoor dat ze zich niet makkelijk kunnen
     voortplanten en brengt ze in comatoze toestand. Allopurinol® wordt gegeven in tabletvorm.
3.  Glucantime® en Allopurinol®
     
In de zuidelijke landen wordt vrijwel altijd gekozen voor een behandeling met Allopurinol® in combinatie met Glucantime®. Na een maand wordt gestopt
      met de Glucantime® en gaat men nog 2 tot 5 maanden door met het geven van Allopurinol®.
4.  Solidago-complex
     
Eventuele ondersteuning met een vitamine-preparaat voor de weerstand. En wij geven vaak het homeo-pathische middel Solidago- Complex ter
      ondersteuning van de nieren erbij.
 
Nierpatiënten
Heel belangrijk bij deze behandeling met Glucantime® is dat de nieren en lever nog redelijk goed zijn. Is dit niet het geval, dan kun je geen injectiebehandeling geven.Begin dan gewoon met de Allopurinol® en geef eventueel Fortekor 5 ter ondersteuning van de nierfunctie.
 
Na de behandeling
Ook al is uw hond na de behandeling ‘genezen’ verklaard, u moet er altijd rekening mee houden dat het een chronische ziekte is en dat de symptomen dus kunnen terugkeren. De ziekte is als het ware in slaap gebracht en kan altijd weer wakker worden. Houd uw hond dus goed in de gaten. (Al zegt men dat na een juiste behandeling met Glucantime de ziekte niet meer terug hoeft te komen.)

De ziekte kan maanden, maar ook jaren wegblijven. Toch raden we u aan, afhankelijk van de behandeling
die de hond heeft ondergaan en zijn algehele gesteldheid, om op regelmatige basis (bijvoorbeeld eenmaal per half of heel jaar) de hond te laten testen en een algeheel bloedbeeld te laten bepalen. Afhankelijk van de uitslagen hiervan kan voor een eventuele vervolg- of onderhoudsbehandeling gekozen worden.
 
Feiten
1.   Na een gecombineerde behandeling duurt het veel langer voordat de ziekte terugkomt en is het zelfs mogelijk dat de ziekte niet meer terugkomt.
2.   Het is echter vrijwel onmogelijk om de parasiet volledig weg te krijgen; na behandeling zullen veruit de meeste honden drager blijven.
3.   Bij een juiste behandeling en tijdige onderkenning van de symptomen kan een hond met Leishmaniose goed gezond oud worden.
4.   Leishmaniose hoeft niet te betekenen dat je hond hieraan overlijdt of zelfs maar zichtbaar ziek hoeft te zijn.
5.   Er zijn honden die aan Leishmaniose overlijden, maar veelal gaat het dan om honden waarbij de behandeling laat is ingezet of om honden met
      daarbij bijvoorbeeld een Ehrlichia-besmetting.
6.   De ziekte is en blijft wel een sluipmoordenaar. Het is een ziekte die in de gaten moet worden gehouden met regelmatige testen. Zowel
      op de parasiet als de functies van de organen.
7.   Zeer belangrijk is en blijft een vroegtijdige diagnose.
8.   Stress verlaagt de weerstand van de hond waardoor de Leishmaniose wakker kan worden. Probeer dit te voorkomen, geef de hond een stabiele en
      rustige omgeving.
9.   Het gebruik van cortisonen (zoals prednison) vermindert de natuurlijke weerstand van de hond waardoor de ziekte kan terug keren. Probeer daarom het  
      gebruik hiervan te voorkomen. Gebruik het alleen kortdurend of als het echt niet anders kan.
10.  Narcose kan de weerstand eveneens ernstig verlagen. Laat dat alleen doen als de hond weer stabiel is of als het echt niet anders kan.
 
 
Is Leishmania te voorkomen?
 

      Wilt u uw hond meenemen naar het buitenland, probeer dan de risico's zoveel mogelijk te beperken.
      De zandvlieg is vaak actief bij zonsopgang en zonsondergang. Zorg dus voor goede fijnmazige
      horren voor het raam, want de zandvlieg is erg klein.

      De Scalibor halsband houdt de zandvlieg op een afstand, evenals teken. Hij beschermt niet 100% tegen
      de zandvlieg, maar het is zeker het proberen waard. Deze band dient u minimaal 2 weken voor vertrek
      om de hals van uw hond aan te brengen, pas na die periode is de bescherming optimaal. Onthoud, hoe
      zuidelijker u reist, hoe groter de kans op besmetting. Ook is de vlieg actiever in waterrijke gebieden.
 
 
 
 
 
 
Angsten en onwaarheden over Leishmaniose
Leishmaniose kan alleen worden overgedragen met tussenkomst van de zandvlieg. Aangezien deze zandvlieg in Nederland nog niet voorkomt, hoeft u niet bang te zijn dat uzelf of uw andere honden besmet raken door aanraking van de met Leishmaniose besmette hond. Theoretisch is het mogelijk om besmet te raken door uw hond. Dit kan door een bloedtransfusie, of door het prikken met een naald waarmee een punctie is gedaan bij de hond. Deze kans is dus zeer klein.En dan nog slaat deze ziekte bij volwassen gezonde mensen niet aan. Zelfs als uw hond de wonden van de met LM besmette hond schoonlikt, kan hij hierdoor niet besmet raken. Dit kan alleen als het bloed rechtstreeks in een open wond terechtkomt (vergelijkbaar met AIDS).

In de praktijk is het nog niet voorgekomen dat mensen besmet zijn geraakt door de hond zonder tussenkomst van de vlieg. En aangezien die vlieg hier niet voorkomt, hoeft u niet bang te zijn. (De vlieg wordt wel door de veranderende weersomstandigheden rond 2020 in Nederland verwacht.)
 
Begeleiding
Als u ervoor kiest een Leishmaniose-positieve hond te adopteren of bij uw geadopteerde hond wordt Leishmaniose vastgesteld, laat u tijdens de behandeling van uw hond dan begeleiden door een deskundig dierenarts met ervaring in buitenlandse hondenziektes.

 
Top pagina 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: