Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
Het verhaal van Felix "al red ik er maar ééntje...."
Door Desirée Schilte-van Tol

The story of Felix "If I can rescue just one...."
By Desirée Schilte-van Tol

 
 
Jaren geleden hoorde ik het verschrikkelijke verhaal van het lot van de greyhound/galgo's in Spanje. Het brak echt mijn hart en ik zat verslagen achter mijn computer en voelde mij zo hulpeloos en verdrietig dat ik naar een manier ging zoeken om het zware gevoel iets te verlichten dat op mijn hart,ziel en geest rustte.
Dus begon ik met het financieel steunen van een greyhound stichting en ik begon ook met het maken en verkopen van kleine dingetjes om zo wat extra te kunnen doneren af en toe. Ik bezocht regelmatig de sites en zag daar honderden zielige oogjes die me aankeken en ik werd daar soms zo verdrietig van dat ik gewoon er niet meer naar kon kijken omdat ik anders de hele dag liep te janken.

Na de dood van onze lieve Duitse herder, hadden wij alleen nog een oud teckeltje over. Brechtje. Op dat moment wilde ik eigenlijk even geen grote hond meer. Maar na een paar jaar kwam toch het gemis van het hebben van een grote hond terug. Dus ik kwam weer terug op de sites met de spitse neuzen en de trieste blikken. "Al red ik er maar ééntje".
Maar natuurlijk hadden wij ons 12 jarige dametje ook om rekening mee te houden dus dacht ik dat het misschien toch beter zou zijn om te wachten totdat Brechtje...Nou ja jullie snappen het wel.

Maar toen belandde ik op de site van Galgo Support Holland. Ik zag een goudkleurige galgo Felix genaamd en het was echt liefde op het eerste gezicht! Maar toch was ik nog niet bezig met een evt adoptie, omdat ik dacht dat ik beter kon wachten met oog op Brechtje. Maar ik volgde Felix wel op de site en las dat hij al heel heel lang in het shelter zat. Iedere keer als ik zijn filmpje op Youtube aanklikte zat ik te huilen. Dat zo'n hond, na alles wat hem is aangedaan, nog zo vol vertrouwen stond te kwispelen (met wat er nog over was van zijn staart)naar alle mensen. Echt ongelooflijk vond ik dat!

Op een dag stond er "geadopteerd" achter zijn naam. Ik moet toegeven dat ik een blij gevoel kreeg omdat hij een goed tehuis had gekregen, maar ik voelde een steek van verdriet omdat ik hem "kwijt" was.

Wij gingen naar Frankrijk op vakantie en toen we thuis kwamen was één van de eerste dingen die ik deed,kijken op de site of er een foto of iets van hem stond in zijn nieuwe huis zodat ik het af kon sluiten en los kon laten. En toen?..stond er dat hij nog altijd op zoek was naar een huis!!!!De adoptie was niet doorgegaan want Felix kon niet geplaatst worden in een gezin met een kat! Maar ik heb ook helemaal geen kat in huis en ik wil hem écht ontzettend graag bij ons hebben, dat was wat ik bijna tegen mijn beeldscherm gilde!
En de rest is geschiedenis....

Op 7 november kwam Anja van Galgo Support Holland door de deuren van Rotterdam Airport met twee galgo's uit Spanje en één daarvan was onze lieve jongen Felix!


 
Hij kwam,zag en overwon! Hij is ge-wel-dig!Zo ontzettend zacht en liefdevol! Hij sliep de hele weg op de achterbank en toen we thuis kwamen ontmoette hij Brechtje, die wel enige tijd tegen hem blafte, maar binnen 3 dagen delen ze nu al het kussen!


 
 
 
Felix is een ontzettend blije galgo, nog nooit een hond gezien die zo dankbaar is met alles. Elk aaitje,speeltje,maaltijd. Hij is lief tegen iedereen die hij ontmoet ongelooflijk!
Hij heeft zoveel liefde en blijdschap gebracht en wij zijn ontzettend dankbaar dat wij hem in ons gezin hebben!

Dank lieve mensen van Shelter El Refugio Escuela en Galgo Support Holland!!!!


 
 
So many years ago I heard about the awful things that happen to greyhounds/galgo's in Spain. It broke my heart and left me sitting behind my computer feeling so helpless and sad that I started looking for ways to lift the burden of my heart and mind and soul a bit.
So I started to donate money to a local greyhound rescue group and I also started to make little things I could sell so I could donate the money to the greyhound rescue group. I visited a lot of rescue sites and saw hundreds and hundreds of sad looking eyes and my heart felt so heavy every time I looked on line I had to look away sometimes to prevent myself from crying all the time.

After our beloved German Sheppard passed away we only had our little dachsen Brechtje and I thought I wouldn?t have another dog any time soon. But after a couple of years the feeling of having a big dog in the house came back and I started to look on-line at all the pointy noses and sad looking eyes again and it was then I thought perhaps I can rescue just one?.
But of course we still had our 12 year old little one to consider so I thought perhaps it would be best to wait a while until..well you know.

But then I visited the site of Galgo Support Holland. I saw a golden galgo boy named Felix and it was love at first sight! Still I wasn't considering adoption because of Brechtje. But I did start to follow Felix and found out he had been in a shelter for a very very long time. Every time I clicked on his youtube films, I would start to cry. Seeing a dog after being put through so many awful things and still wagging his tail(what was left of it) at each person he meets ...I just couldn't put my head around it... Unbelievable.

After a little while, one day it said "adopted" behind his name...I must admit I did feel happy for him finding a new home but also so much sadness for "losing" him too.
So we went on holidays to France and when we got home, one of the first things I did was go to the galgo site to see if there were any photo's of him in his new home so I could put it behind me....

And then...I found out he was still very much available for adoption!!! Turns out the adoption didn't go through, because Felix could not be re-homed in a home with cats!? But we don't have any cats...and I realy realy want him to come live with us! That was what I almost screamed at my computer screen!

And as the saying goes....the rest is history....

On November7th, Anja of Galgo Support Holland came through the doors at the airport with two rescue dogs from Spain, and one of them was our dear sweet boy Felix!
He came, saw and conquered! He is amazing! So sweet natured and loving!
He slept the entire way home and met our dachsen and after a lot of barking from her side they are now after only 3 days sharing the pillow and getting along just fine!

Felix is such a happy camper, never met a dog so grateful. Happy with every cuddle,toy,dish....
Loving towards every person he meets...unbelievable...
He has brought us so much love and happiness we are grateful to have him in our home!
 
Thank you to all the people of Shelter El Refugio Escuela and Galgo Support Holland!!!!

 

 
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: