Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
Brief Sandra Rodriguez-Orta Rigo
Maart 2010
 
 
Deze brief ontvingen we van Sandra Rodríguez. Haar woorden van dank voor uw hulp en steun zeggen genoeg. Dit is waar we het met z'n allen voor doen!
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
I'd like to start this letter with "Dear Friends" because i feel everyone of you like my beloved friends.

My name is Sandra and i am one of the founders of El Refugio-Escuela from Sevilla.

We work very hard trying to give our doggies and cats a new chance. A new life full of respect, safety and love. Every day we found physical and emotional mistreated animals, every day we cry asking why, every day we fight for every dog or cat in the shelter, for every dog or cat we found in the street, for every dog or cat asking help. But we cry only for a moment because we need all our strength to keep on the fight, because every living being deserves the best. Animals are our friends of life, they are living in our planet like us looking for love and escaping from pain. Our goal is not only to take care of "our" animals but to spread the idea animals have rights.

All this work will be impossible without your help. Thanks to you we can by quality food for the animals, they have the best vets, we can pay the operations and the long treatments of destroyed dogs and we can tell most of them: "don't worry love, there's no more pain and you will be happy because a piece of paradise in Holland is waiting for you".

For that reason i'm calling you dear friends. Because only a friend is so close and only a friend could feel the same happiness and the same pain as us and our animals.

Me, but not only me, every volunteer from El Refugio-Escuela, feels very close to you and very grateful. Without your solidarity and your love our work will be terribly hard. With every euro you have donate we breathe better and we feel hopeful for keeping on. With every dog you have adopted we feel our hearts full of joy.

I hope, one day, i could write a letter with these words: El Refugio-Escuela has closed because there are not more abandoned dogs and cats. For the moment i'm very proud to share my life with my friends from El Refugio-Escuela, brave and loving people. For the moment i'm very proud to feel very close to my friends from GSH. I know i have special friends in Holland although i don't know many of you, i don't know your names. But we are friends because the dogs, we are friends because we fight for the same cause.

I hope, one day, i can visit you in Holland, kiss every dog we have take care and now is living happy with you, and i can say thank you dear friend, thank you for everything.

Martha, Sandro, Baus and every dog who is now safe and waiting for his new life thanks to you, want to send you a big kiss.

From me, all my love,

Sandra Rodríguez-Orta

................................................................................................................................................................................................................................................................................................           

Ik wil deze brief beginnen met "Beste vrienden", omdat ik voel dat iedereen van jullie mijn geliefde vriend is.

Mijn naam is Sandra en ik ben een van de oprichters van El Refugio Escuela uit Sevilla.

We werken heel hard om te proberen om onze hondjes en katten een nieuwe kans te geven. Een nieuw leven vol van respect, veiligheid en liefde. Elke dag vinden we fysiek en emotioneel mishandelde dieren, elke dag vragen wij ons huilend af waarom? Elke dag vechten we voor elke hond of kat in het asiel, voor iedere hond of kat die we op straat vinden, voor iedere hond of kat die om hulp schreeuwt en het beste verdient. Maar we huilen slechts voor een moment, omdat we al onze kracht nodig hebben in de strijd tegen de mishandelingen, omdat elk levend wezen onze beste zorg en liefde verdient. Dieren zijn onze vrienden voor het leven, ze leven net als wij op onze planeet en zijn net als wij op zoek naar liefde en een weg om te ontsnappen aan de pijn. Ons doel is niet alleen te zorgen voor "onze" dieren, maar om alom het idee te verspreiden dat onze dieren ook rechten hebben.

Al dit werk zou onmogelijk zijn zonder uw hulp. Dankzij u kunnen wij kwalitatief hoogwaardig voer kopen voor de dieren, dankzij u hebben ze de beste dierenartsen, kunnen we de operaties betalen en de lange (na)behandelingen van mishandelde honden en kunnen we tegen de meeste van hen zeggen: "maak je geen zorgen meer liefje, er is geen pijn meer, je kunt vanaf nu gelukkig zijn omdat er in Nederland een stukje paradijs op je wacht".

Om die reden lieve vrienden richt ik mij tot jullie. Want alleen een vriend is zo dichtbij en alleen een vriend voelt hetzelfde geluk en dezelfde pijn als wij en onze dieren.

Ik, maar niet alleen ik, elke vrijwilliger van El Refugio Escuela voelt zich heel dicht bij u en is u heel dankbaar. Zonder uw solidariteit en uw liefde zou ons werk verschrikkelijk moeilijk zijn. Met elke euro die u heeft gedoneerd halen wij opgelucht adem en voelen we ons hoopvol en sterk om door te gaan met ons werk. Met elke hond die u heeft geadopteerd voelen we ons hart vol van vreugde.

Ik hoop u ooit op een goede dag een brief te kunnen schrijven met deze woorden: "El Refugio Escuela is gesloten omdat er geen achtergelaten en mishandelde honden en katten meer zijn te verzorgen". Op dit moment ben ik erg trots om mijn leven te delen met mijn vrienden van El Refugio Escuela, moedige en liefdevolle mensen. Op dit moment ben ik erg trots me zo dichtbij mijn vrienden van GSH te voelen. Ik weet dat ik speciale vrienden heb in Nederland, hoewel ik de meeste van u niet ken, ik weet niet eens uw namen. Maar we zijn vrienden, door onze honden, we zijn vrienden omdat wij strijden voor hetzelfde doel.

Ik hoop dat ik u op een dag kan bezoeken in Nederland, elke hond te kussen die wij hebben verzorgd en nu dolgelukkig is dat hij bij u woont en ik kan zeggen: "dank u mijn lieve vriend, dank u voor alles".

Martha, Sandro, Baus en elke hond die nu veilig is en wacht op zijn nieuwe leven, dankzij u, willen u een hele dikke kus geven.

Van mij, al mijn liefde,

Sandra Rodríguez-Orta Rigo
 
 
 

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: