Dit is een servicebericht

Geachte bezoeker,

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies.
Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn op onze websites.
Graag vragen wij uw akkoord om dit te mogen blijven doen.

Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina bezoeken!

Met vriendelijke groet,
Website beheerder

 

 

 

 
 
Aankomst Helena met Tina en Lunes
 
Na vele voorbereidingen, zowel van Helena's kant als van onze kant, was het dan zover. Op 23 oktober kwam Helena aan met Tina en Lunes op Rotterdam airport. Karin en Piet, Sandy en Wim, Marjoleine, Hans en Elly, Miranda en wij (Janus en Anja) waren naar 16-hoven gekomen om Helena en de 2 meisjes te verwelkomen.

After many preparations, both of Helena's side and our side, the big day was there.
On October 23 Helena arrived at Rotterdam airport with Tina and Lunes.
Karin and Piet, Sandy and Wim, Marjoleine, Hans and Elly, Miranda, and we (Janus and Anja) had come to Rotterdam Airport to give Helena and the girls a warm welcome.
 
Het duurde niet lang of Helena kwam met de twee vliegtuigbenches in de aankomsthal. Twee schitterende mooie benches die Helena in Spanje voor GSH gekocht heeft. 
 
It was not long before Helena arrived by plane and came into the arrival hall with two benches carrying Tina and Lunes. These two beautiful benches were bought by Helena in Spain for GSH.
 
 
Tina, die de naam Jara had gekregen, en Lunes zijn twee hele lieve en mooie galga's die opgevangen zouden worden in een pleeggezin. Maar zover is het niet gekomen, beide meisjes zijn geadopteerd door 1 familie. Wat geweldig, Jara (Tina) en Lunes samen bij liefdevolle mensen waar ze een mooie toekomst tegemoet gaan.
 
Helena verbleef het weekend bij ons en het waren geweldige dagen.
Vrijdagavond een rustige, gezellige avond bij ons thuis. Helena was zo blij om Anouk en Ray, 2 van onze honden die bij Helena in de pleeg hebben gezeten, terug te zien. Ze vond het geweldig om ook de andere honden en de katten te ontmoeten, ze genoot! Ze had hondensnacks mee genomen en ook de katten waren niet vergeten, ook die kregen lekkere kattensnacks. Ook voor ons, voor Karin en Piet, voor Sandy en haar zoon Vincent, Marjoleine en Caroline had ze presentjes meegenomen. Bij al die leuke presentjes waar we allemaal heel blij mee waren, zat een geweldig mooi cadeau. We kregen van Helena een van de nieuwe vliegtuigbenches! Wat een enorm mooi cadeau en wat vreselijk lief! 
 
Zaterdag hadden we een strandwandeling in Oostvoorne gepland. Eerst even naar Caroline en Piet, zij hebben galgo Marti die uit de shelter van El Refugio Escuela (RES) komt. Na een bakje koffie met heerlijke taart, gingen we met ze allen richting strand. Daar ontmoette Helena de galga-mix Anna van Marian en René, die Helena als pup heeft opgevangen.
Tja, we hoeven niet te vertellen hoe Helena dit weerzien van Marti en Anna vond, we weten immers dat de vrijwilligers van RES van de honden blijven houden en willen weten hoe het met ze gaat?
Het was een heerlijke wandeling, ondanks de regen. Helena genoot van de honden die zo heerlijk vrij aan het rennen waren en vertelde dat dit een paradijs voor de honden is.
Nadat we na de wandeling in Paviljoen de Meidoorn nog iets gedronken hadden, gingen we weer richting huis.
 
Tina, who had been named Jara and Lunes are two very sweet and beautiful Galga's who would be placed in a foster home. But luckily, before going to their  foster family, the two girls were adopted by 1 family. How wonderful, Jara (Tina) and Lunes living together with loving people where they are going to have a great future.
Helena spent the weekend with us and that were two great days:
Friday evening we stayed home and had a nice, quiet and cozy evening. Helena was so happy to see Ray and Anouk, 2 of our dogs who had stayed in foster care with Helena. She loved to see them and also to meet our other dogs and cats, Helena enjoyed it! She had taken dog snacks and also the cats were not forgotten, they were given some very tasty cat snacks. For us, for Karin and Peter, for Sandy and her son Vincent, Marjoleine and Caroline Helena had brought presents. We all were very happy with these great gifts, but she had one more very special present, Helena has bought 2 new aircraft benches! What a great gift and so very sweet!
Saturday we had planned a beach walk in Oostvoorne. First we went to Caroline and Piet, they have adopted Galgo Marti from the shelter of El Refugio Escuela (RES). After a cup of coffee and delicious cake, we all went towards the beach. There we met Ana, the Galga mix of Marian and Rene, who has stayed in foster with Helena as a puppy.
Well, we do not have to tell you how this reunion of Helena with Anna and Marti went along, we know that the volunteers of the RES keep loving the dogs and always want to know how they are doing in Holland.

It was a lovely walk, despite the rain. Helena enjoyed the wonderful sight of our dogs running free on the beach and she told us that this is a paradise for dogs.
Then we walked back to the Pavilion "De Meidoorn" for another drink, and we went back  home. 
 
's Avonds kwamen Sandy en haar zoon Vincent, Marjoleine en Bas en Raymond en Sandra gezellig langs en onder het genot van een drankje en lekkere hapjes werd er ook nu weer veel gepraat en gelachen. Een gezellige, relaxte avond.
Zondag stond in het teken van een dagje Flevoland bij Karin en Piet. Daar aangekomen werden wij en onze honden enthousiast ontvangen door Karin en Piet, hun kinderen en hun 7 honden. Het huis was een gezellige beestenboel met 12 honden en het ging allemaal prima. Onvoorstelbaar dat zoveel honden zo goed met elkaar om gaan. Helena genoot van alle honden, groot en klein en vond het geweldig om Zeus, die ook in de shelter van RES heeft gezeten, terug te zien.
Na de koffie en de heerlijke soep met tosties zijn we naar de paarden gegaan waar Helena met Piet een ritje heeft gemaakt met de sulki.
Na een paar uurtjes bij de paarden te hebben doorgebracht, reden we naar een heel bijzonder verval van de Ketelmeersluis waar Helena kon zien dat ons land lager ligt dan het water, zo'n 6 meter diep. Helena vond het erg interessant om dit te zien. 
 
In the evening Sandy and her son Vincent, Marjoleine and Bas and Raymond and Sandra arrived and there was much talk and laughter while enjoying drinks and snacks. A pleasant, relaxed evening.
Sunday we spent the day with Karin and Piet in Flevoland. When we arrived with our dogs , we were enthusiastically received by Karin and Piet, their children and their 7 dogs. It was a nice animal kingdom  with 12 dogs. Astonishing to see that so many dogs go along so well with each other.
Helena enjoyed all dogs, big and small, and she loved it to meet Zeus, who was also in the shelter of RES.
After coffee and delicious soup with French toast  we went to the horses where Helena and Piet made a nice ride on the sulky.
After having spent a few hours with the horses , we drove to a very special place, the decay of the Ketelmeer sluis where Helena could see that our country is about 6 meters below sea level. Helena was very impressed to see this.
Daarna nog een heerlijke wandeling gemaakt in het mooie Roggebotbos waar de honden weer heerlijk vrij konden rennen. Het was genieten van de mooie natuur en de rust en natuurlijk van de honden.
Na de wandeling gezellig bij Karin en Piet met een drankje en lekker snacks gerelaxt en om 20.00 uur gingen we weer richting huis.
 
De tijd ging veel te snel en was het zo weer maandagmorgen. Om 07.00 uur vloog Helena weer richting Malaga, moe maar voldaan van alle indrukken die ze heeft opgedaan.
Het afscheid was moeilijk, maar we zijn heel blij dat Helena bij ons was. 
Het is een super leuk weekend geweest, veel gepraat, veel gelachen en leuke dingen gedaan.
En niet te vergeten…..Jara(Tina) en Lunes zijn geadopteerd! Wat een mooi weekend!
 
After this pleasant walk we went back with Karen and Piet for a relaxing drink and tasty snacks and at 20.00 we went back towards home.
The time went by too fast and soon it was Monday morning. At 07.00 hours in the morning Helena flew back towards Malaga, tired but satisfied with all impressions she had enjoyed. Saying goodbye was hard, but we are very pleased that Helena has stayed with us. It has been a super nice weekend, much talking, much laughter and doing special things. And do not forget ... .. Jara (Tina) and Lunes who are adopted! What a beautiful weekend!


 
Willen wij natuurlijk nog Helena bedanken voor alles wat ze gedaan heeft. Voor het opvangen van Lunes, de verzorging, het regelen van de sterilisatie en alle zorg  
 
We want to thank Helena for all she has done. For the flying over of Lunes and Tina, for taking care of their sterilization of all the after care what it involves. The paperwork and the purchase of the aircraft benches, so the dogs could be transported.
And of course the beautiful pictures and movies that she sent to us to inform us how it went along with Lunes. And also the taking care of Tina for 1 day to go the next day at 06.00 hours with the two dogs to Malaga airport.

Helena, dear friend, on behalf of GSH many thanks for everything you did and for the fine days that you spent with us!

 
 
Janus en Anja

© galgosupportholland | Disclaimer | Privacy policy | Website door: Voordeelwebsite.nl

  • Zoeken: